Kontakt

Nasze biura

Warszawa

ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa

Rybnik

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Dane spółki

JU: sp. z o.o.

ul. Raciborska 35a
44-200 Rybnik

NIP: 6423157605
REGON: 241904321

Naszym Inspektorem Danych Osobowych jest Gniewosz Marciniak. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iod@juagencja.pl

JU: sp. z o.o., ul. Raciborska 35a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000387210, o kapitale zakładowym w wysokości 61 950,00 PLN.